Sujood:

المميز

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏‏

‏‎Dr. Bilal Philips‎‏ هنا مع ‏‎Fatmah Ayelen‎‏ و‏‏٤‏ آخرين‏.

Sujood: A position where you realise your own nothingness in front of His greatness. A humbling reminder that you not only submit to Him with your limbs in those fleeting seconds of your life, but that you also submit to Him in the strongest sense – His plan and Divine decree for you. That is the ultimate form of submission, that you submit with your *heart*…. #Sujood #Submission

 

Why Is God Worthy of Our Worship? – The Religion of Islam

In this video, Hamza Tzortzis discusses why we should worship God. He discusses the subject from both the human perspective and the divine perspective. He highlights the relationship between God and man. This website is for people of various faiths who seek to understand Islam and Muslims. It contains a lot of brief, yet informative articles about different aspects of Islam. New articles are added every week. Also, it features Live Help through chat.

المصدر: Why Is God Worthy of Our Worship? – The Religion of Islam

Fine-Tuning of the Universe (part 1 of 8): Physical Laws – The Religion of Islam

Fine-tuning by design is an argument from physics and cosmology for the divine creation of the universe.  It will be shown that discoveries of physics and cosmology in the last fifty years strongly support the existence of God and the divine creation of the universe.  This article will describe the fine-tuned elegant laws of nature. This website is for people of various faiths who seek to understand Islam and Muslims. It contains a lot of brief, yet informative articles about different aspects of Islam. New articles are added every week. Also, it features Live Help through chat.

المصدر: Fine-Tuning of the Universe (part 1 of 8): Physical Laws – The Religion of Islam

Pagpapanibago: Inoobliga ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagbibigay ng Sadaqah Al-fitr-o nagsabi siya: Sa buwang ng Ramadhan-sa kalalakihan at kababaihan,malaya o alipin: Ang isang Saa ng datiles,o isang Saa ng sebada,Nagsabi siya: Itinumbas ito ng mga tao sa kalahating Saa ng trigo,[na inoobliaga] sa mga bata at matanda – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

Pagpapanibago: Inoobliga ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagbibigay ng Sadaqah Al-fitr-o nagsabi siya: Sa buwang ng Ramadhan-sa kalalakihan at kababaihan,malaya o alipin: Ang isang Saa ng datiles,o isang Saa ng sebada,Nagsabi siya: Itinumbas ito ng mga tao sa kalahating Saa ng trigo,[na inoobliaga] sa mga bata at matanda – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

المصدر: Pagpapanibago: Inoobliga ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagbibigay ng Sadaqah Al-fitr-o nagsabi siya: Sa buwang ng Ramadhan-sa kalalakihan at kababaihan,malaya o alipin: Ang isang Saa ng datiles,o isang Saa ng sebada,Nagsabi siya: Itinumbas ito ng mga tao sa kalahating Saa ng trigo,[na inoobliaga] sa mga bata at matanda – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

Pagpapanibago: Itong dalawang araw ipinagbawal ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang pag-aayuno sa kanila: araw ng Fitr niyo mula sa pag-ayuno niyo, at ang ibang araw: Kakain kayo sa araw na yan mula sa pag-aalay niyo. – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

المصدر: Pagpapanibago: Itong dalawang araw ipinagbawal ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang pag-aayuno sa kanila: araw ng Fitr niyo mula sa pag-ayuno niyo, at ang ibang araw: Kakain kayo sa araw na yan mula sa pag-aalay niyo. – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta