ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและบัญญัติบางประการ – ไทย – รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลการีม

islam

المصدر: ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและบัญญัติบางประการ – ไทย – รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลการีม