Hadis:

المصدر: Hadis: “En hayırlı arkadaş (grubu) dört kişiliktir. En hayırlı askeri birlik dört yüz kişiliktir. En hayırlı ordu dört bin kişidir. On iki bin kişi, sayıca az diye mağlup olmaz.” – Nebevi Hadisler Ansiklopedisi Tercümesi