Vlera e thirrjes në Islam është e madhe. Thirrja është kumtim i porosisë së Allahut te njerëzit. Kjo ishte detyra e Pejgambereve dhe vazhdon të jetë angazhimi i atyre njerëzve, të cilët Allahu i nderoi me dije. Por, që të jetë e suksesshme duhet të mbështetet në disa themele e të cilat prezantohen në këtë artikull.

المصدر: Thirrja e jo myslimanëve në Islam – Shqip – Muhamed Hasen Jusuf