ஷைக் உஸைமீன் அவர்கள் எழுதிய சிறு நூல். உண்மையான அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வின் கொள்கைகளை குர்ஆன், ஸுன்னா ஆதரங்களோடு எல்லோரும் புரிந்துகொள்ளும் முறையில் தொகுக்கப்பட்ட அழகிய நூல்.

المصدر: நம்பிக்கையின் அடிப்படைகள் – தமிழ் – முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமீன்