Bu kitabda İslam dinin əsaslarına aid 150 sual və cavab vardır

المصدر: İslam dininin əsaslarını və mühüm məsələlərini bəşəriyyətə öyrədən suallar və cavablar Hazırlayan – Azərbaycanlı – d. Ömər ibn Abdurrəhman ibn Muhəmməd Ömər