“Demi Allah tidak beriman!” “Demi Allah tidak beriman!” “Demi Allah tidak beriman!”

المصدر: Berbuat Baik Kepada Tetangga – Ustaz Khalid Basalamah