المصدر: Al-kashaafu (Mwangaza) Katika Adabu Za Itikafu – Kiswahili – Muhammad Salih Al-Munajjid

Advertisements