المصدر: Waxaa wanaagsan in la iska dhaafo indha kuulka wakhtiga soonka – Soomaali